برچسب ها
برچسب: استعفا و بازگشت ظریف
ظریف در طول ده ها سال با ارتباط با مقام... های غربی اعتبار و تجربه ای را کسب کرده که... ایفای چنین نقشی توسط فرد دیگری بسیار دشوار است با... این حال ظریف با استعفای خود می خواهد قوی تر...
خبر استعفای ظریف و بازگشت دوباره او به مقام وزارت... امور خارجه با تحلیل قابل توجهی از سوی رسانه های... غربی همراه بوده است به گزارش اعتدال رخی رسانه ها... معتقدند این خبر خوبی برای غرب و مردم ایران است...
کد خبر: ۲۱۹۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱