برچسب ها
برچسب: استراتژی ضد ایرانی ترامپ
به نظر می رسد ترامپ مجبور به عقب نشینی از... از بنیان تغییر کند ترامپ اصرار می کند تا یک... نمایش پایان برجام اکنون آن هایی که ترامپ را تحریک...
نویسد من یکی از متقدان تصمیم ترامپ در مورد عدم... من فکر نمی کنم که مشاوران ترامپ این مهارت دیپلماتیک... نشینی کنند ما می بینیم که اکنون ترامپ با خشم... ترامپ درباره پاره کردن برجام در پایتخت های اروپایی حساسیت...
کد خبر: ۲۰۰۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲