برچسب ها
برچسب: ارزیابی عملکرد مجلس نهم در حوزه انرژی
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این که مجلس... نهم حساسیت کافی در مورد مدل جدید قرار داد های... نفتی را نداشته معتقد است که عملکرد و تقابل مجلس...
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این که مجلس... نهم حساسیت کافی در مورد مدل جدید قرار داد های... نفتی را نداشته معتقد است که عملکرد و تقابل مجلس... خطیبی طباطبایی در گفت وگو با ایسنا در بررسی عملکرد...
کد خبر: ۱۴۶۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸