برچسب ها
برچسب: احساسات نژاد پرستانه
برانگیختن احساسات نژاد پرستانه بهره ببرند ...
کرده است برای برانگیختن احساسات نژاد پرستانه بهره ببرند جامعه...
کد خبر: ۲۳۷۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


است موجب برداشت های نژادپرستانه و همچنین به حاشیه راندن...
کنیم چراکه ممکن است موجب برداشت های نژادپرستانه و همچنین... یکسو و احساسات نژاد پرستانه ضدعربی از سویی دیگر علیه...
کد خبر: ۱۳۱۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴