برچسب ها
برچسب: ابوبکرالبغدادی
کد خبر: ۱۹۵۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


کد خبر: ۱۹۴۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


کد خبر: ۱۹۳۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


کد خبر: ۱۹۱۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


بوکوحرام در نیجریه با ابوبکرالبغدادی به عنوان خلیفه داعش بیعت...
کد خبر: ۱۹۰۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


کد خبر: ۱۸۸۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


کد خبر: ۱۸۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


کد خبر: ۱۸۲۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰


کد خبر: ۱۷۸۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


کد خبر: ۱۷۸۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


کد خبر: ۱۷۸۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


کد خبر: ۱۷۸۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


کد خبر: ۱۷۸۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


کد خبر: ۱۷۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


کد خبر: ۱۷۷۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۷۷۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


کد خبر: ۱۷۷۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴


کد خبر: ۱۷۶۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


کد خبر: ۱۷۶۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


کد خبر: ۱۷۶۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲