برچسب ها
برچسب: ابوبکرالبغدادی
کد خبر: ۲۱۱۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


کد خبر: ۲۱۰۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


کد خبر: ۲۰۴۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲


کد خبر: ۲۰۴۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸


کد خبر: ۱۹۶۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


کد خبر: ۱۹۵۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


کد خبر: ۱۹۴۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


کد خبر: ۱۹۳۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


کد خبر: ۱۹۱۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


بوکوحرام در نیجریه با ابوبکرالبغدادی به عنوان خلیفه داعش بیعت...
کد خبر: ۱۹۰۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


کد خبر: ۱۸۸۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


کد خبر: ۱۸۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


کد خبر: ۱۸۲۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰


کد خبر: ۱۷۸۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


کد خبر: ۱۷۸۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


کد خبر: ۱۷۸۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


کد خبر: ۱۷۸۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


کد خبر: ۱۷۸۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


کد خبر: ۱۷۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱


کد خبر: ۱۷۷۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰