برچسب ها
برچسب: آمار کرونا در جهان
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح چهارشنبه... ۹۷۰ هزار نفر عبور کرد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد... و کشورهای هند برزیل و روسیه در رده های دوم...
کد خبر: ۲۴۸۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح دوشنبه... ۶۱۹ هزار نفر عبور کرد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد... و کشورهای هند برزیل و روسیه در رده های دوم...
کد خبر: ۲۴۸۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۴۷۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح شنبه... یک میلیون و ۵۲۵ هزار نفر رسید در حال حاضر... از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول... قرار دارد و کشورهای هند برزیل و روسیه در رده...
کد خبر: ۲۴۷۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح پنجشنبه... ۴۲۷ هزار نفر رسید در حال حاضر آمریکا با بیش... مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و... کشورهای هند برزیل و فرانسه در رده های دوم تا...
کد خبر: ۲۴۷۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح جمعه... و ۳۶۵ هزار نفر فراتر رفت در حال حاضر آمریکا... نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار... دارد و کشورهای هند برزیل و فرانسه در رده های...
کد خبر: ۲۴۷۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح شنبه... و ۳۰۹ هزار نفر فراتر رفت در حال حاضر آمریکا... نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار... دارد و کشورهای هند برزیل و فرانسه در رده های...
کد خبر: ۲۴۷۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح چهارشنبه... ۲۷۹ هزار نفر نزدیک شد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول و کشورهای... هند برزیل و فرانسه در رده های دوم تا چهارم...
کد خبر: ۲۴۷۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح پنجشنبه... ۲۳۲ هزار نفر نزدیک شد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول و کشورهای... هند برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم...
کد خبر: ۲۴۶۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح دوشنبه... ۲۰۶ هزار نفر نزدیک شد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول و کشورهای... هند برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم...
کد خبر: ۲۴۶۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح جمعه... ۱۸۶ هزار نفر نزدیک شد در حال حاضر آمریکا با... تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول و کشورهای... هند برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم...
کد خبر: ۲۴۶۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


شمار مبتلایان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۲۳... ۸۱۷ هزار و ۵ نفر نیز در اثر این بیماری...
شمار مبتلایان به کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۲۳... ۸۱۷ هزار و ۵ نفر نیز در اثر این بیماری... روند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در... ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته ادامه دارد...
کد خبر: ۲۴۵۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


در سراسر جهان بیش از 21 میلیون و 754 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 771 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۵۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


در سراسر جهان بیش از 21 میلیون و 237 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 760 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۵۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


در سراسر جهان بیش از 20 میلیون و 957 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 750 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۵۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


در سراسر جهان بیش از 20 میلیون و 676 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 749 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۴۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


در سراسر جهان بیش از 20 میلیون و 394 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 741 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۴۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


در سراسر جهان بیش از 20 میلیون و 140 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 736 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۴۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


در سراسر جهان بیش از 19 میلیون و 952 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 732 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۴۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


در سراسر جهان بیش از 19 میلیون و 724 هزار... مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 727 هزار...
شمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس در جهان همچنان رو به... افزایش است و براساس آخرین آمارها تاکنون مجموع شمار مبتلایان... نفر رسیده است به گزارش اعتدال روند افزایش آمار مبتلایان... به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 213 کشور و منطقه...
کد خبر: ۲۴۴۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸