برچسب ها
برچسب: آثار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها
کشورهای بزرگ آمار رشد اقتصادی سه ماهه را منتشر کرده... اند اعداد رشد در تمام کشورها در بازه منفی قرار... دارد و از ویرانگری های ویروس کرونا فقط در سه...
آثار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها در سراسر جهان فاجعه... بار بوده است این واقعیت را آمارهای اقتصادی کشورها آشکار... می کند آمریکا چین و ژاپن به عنوان سه اقتصاد... گزارش اعتدال ژاپن آخرین کشوری است که آمار رشد اقتصادی...
کد خبر: ۲۴۱۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲