کد خبر: ۹۹۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲
«سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی که جمعه گذشته (2 بهمن 1393 ) و پس از مرگ عبدالله بن عبدالعزیز برادر خود به تخت پادشاهی رسید در اقدامی کم سابقه حدود 45 فرمان ( تا زمان تهیه گزارش) صادر کرده است که عمدتا به عزل و نصب های سران و مقامات کشور باز می گردد.
در میان عزل و نصب ها، افزون بر تعیین ولیعهد (مقرن بن عبدالعزیز) و معاون ولیعهد (محمد بن نایف بن عبدالعزیز) مهمترین برکنارگپ صی، شامل برکناری دو تن از فرزندان پادشاه پیشین با نام های مشعل بن عبدالله از امارت مکه و ترکی بن عبدالله از امارت ریاض بود.

برکناری بندر بن سلطان دبیر شورای عالی امنیت ملی ، میدان دادن دوباره به خالد الفیصل رییس سابق سازمان اطلاعات و سفیر پیشین سعودی های در آمریکا و لندن با انتصاب وی به عنوان امیر منطقه مکه نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در پست های کلیدی این کشور محسوب می شود .

همچنین برکناری خالد بن عبدالعزیز التوجیری ریس دفتر، منشی مخصوص و رییس گارد پادشاه پیشین نیز حایز اهمیت است. التجویری در 20 سال گذشته نزدیک ترین فرد به عبدالله بن عبدالعزیز بود. برخی گزارش ها حاکیست که او تلاش داشته پس از مرگ عبدالله یکی از پسران وی را به پادشاهی برساند.

انتصاب های صورت گرفته در مورد فرزندان پادشاه کنونی نیز در نوع خود جالب است. محمد بن سلمان به عنوان رییس شورای امور اقتصادی و توسعه، رییس دفتر و مشاور ویژه پادشاه عربستان و عبدالعزیز بن سلمان نیز به عنوان معاون وزارت خانه کلیدی نفت منصوب شده اند.

در دستورات پادشاه افزون بر انحلال دهها سازمان و «شورای عالی» و تاسیس دو «شورای امور سیاسی و امنیتی» و «شورای امور اقتصادی و توسعه» نیز حائز اهمیت است که ریاست اولی را «محمد بن نایف «معاون دوم ولیعهد و ریاست دومی را «محمد بن سلمان» بر عهده دارد که همزمان رییس دفتر و مشاور پادشاه نیز هست.

در میان دستورات صادر شده علاوه بر پرداخت پاداش مالی معادل دو ماه حقوق به کارکنان لشگری و کشوری، دانشجویان دختر و پسر در داخل و خارج، دو ماه پاداش نیز برای بازنشستگان در نظر گرفته شده و قول داده شده تا نظام بازنشستگی مورد بازنگری قرار گیرد.

پادشاه همچنین میلیاردها دلار برای توسعه صنعت آب و برق، باشگاه های ادبی و ورزشی، مراکز علمی اختصاص داده و با درخواست وزیر کشور برای عفو شماری از محکومین دادگاه های این کشور اعم از سعودی و غیر سعودی موافقت کرده است.

برخی از کارشناسان امور عربستان این تغییرات را بزرگ ترین اصلاح سیاسی در این کشور به شمار می آورند:

-احکام صادره در 3ربیع الثانی برابر با 2 بهمن ماه

- تعیین «محمد بن نایف بن عبدالعزیز» به عنوان ولیعهد دوم ، معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور. پس از تعیین نامبرده از سوی اکثر اعضای هیئت بیعت و بر اساس مصلحت عمومی.

- ابقای تمامی اعضای کابینه . تعیین «مقرن بن عبدالعزیز» به عنوان ولیعهد و معاون اول نخست وزیر.

- برکناری «محمد بن سلمان» (پسرش) از رییس دفتری و مشاور ویژه ولیعهد و تعیین او به عنوان رییس دفتر خود مشاور پادشاه .

- برکناری «حمد بن عبدالعزیز السویلم» از معاونت دفتر ولیعهد و انتصاب وی به ریاست آن دفتر با مرتبه وزیری.

- برکناری «خالد بن عبدالعزیز التوجیری» رییس دفتر پادشاهی و منشی ویژه ملک عبدالله و رییس گارد پادشاهی از تمامی مسئولیت های خود و تعیین سپهبد «حمد بن حمد العوهلی» به عنوان سرپرست گارد پادشاهی.

احکام صادره در 9ربیع الثانی برابر با 10 بهمن ماه

-ادغام وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و ایجاد وزارتخانه جدیدی با نام وزارت آموزش.

-انحلال سازمان های : هیئت عالی برنامه ریزی آموزش ، هیئت عالی امور اداری ، شورای خدمات شهری، هیئت عالی شهرک علوم و فنون ملک عبدالعزیز ، شورای آموزش عالی و دانشگاهها ، شورای عالی آموزش ، شورای عالی امور نفت و معادن ، شورای عالی اقتصادی ، شورای امنیت ملی ، شورای عالی شهرک انرژی اتمی و انرژی های تجدیدپذیر ملک عبدالعزیز، شورای عالی امور اسلامی ، شورای عالی امور معلولین.

- تاسیس دو شورای «امور سیاسی و امنیتی» و «امور اقتصادی و توسعه».

-رییس شورای امور سیاسی و امنیتی «محمد بن نایف» معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور خواهد بود. اعضای این شورا نیز عبارتند از: وزیر امور خارجه، وزیر گارد ملی، وزیر دفاع، وزیر امور اسلامی و اوقاف، وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، رییس سازمان استخبارات، مساعد بن محمد العیبان وزیر و عضو کابینه، دکتر سعد بن خالد الجبری وزیر و عضو کابینه، وزیر فرهنگ .

-رییس شورای امور اقتصادی و توسعه با «محمد بن سلمان» ( فرزند پادشاه ) خواهد بود. اعضای این شورا نیز عبارتند از : وزیر دادگستری ، وزیر نفت ، وزیرامور مالی ، وزیر آب و برق ، وزیر کار ، وزیر اسکان ، وزیر حج ، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی ، وزیر صنعت و تجارت ، وزیر حمل و نقل ، وزیر مخابرات ، وزیر امور اجتماعی ، وزیر امور شهری و روستایی ، وزیر بهداشت ، وزیر خدمات شهری ، وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی ، وزیر کشاورزی ، وزیر آموزش / مساعد بن محمد العیبان وزیر وعضو کابینه ، محمد بن عبدالملک آل شیخ وزیر و عضو کابینه و عصام بن سعید بن سعید وزیر و عضو کابینه .

در ادامه دستور پادشاه آمده است : اگر رییس دو شورا به هر دلیل حضور نداشتند اعضا می توانند یک نفر را در جلسه به عنوان رییس انتخاب کنند. اما وزیران خارجه و گارد ملی می بایست در صورت عدم حضور نماینده ای با رتبه وزیر را به جلسه بفرستند.

-تشکیل دوباره کمیته عمومی شورای وزیران: با عضویت ؛ «مساعد بن محمد العیبان» وزیر دولت ، « عصام بن سعد بن سعید» عضو دولت و «محمد بن عبدالملک آل الشیخ» عضو دولت.

-برکناری مشعل بن عبدالله ( فرزند ملک عبدالله) از امارت منطقه مکه و انتصاب خالد بن فیصل ( برادر وزیر خارجه ورییس سابق استخبارات ) به عنوان مشاور پادشاه و رییس منطقه مکه با مرتبه وزیر.

-«فیصل بن بندر بن عبدالعزیز» از امارت منطقه قصیم برکنار و به عنوان امیر منطقه ریاض با مرتبه وزیری منصوب و «ترکی بن عبدالله» (فرزند دیگر ملک عبدالله ) از منطقه ریاض برکنار شد.

-تعیین «فیصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزیز» به عنوان امیر منطقه قصیم با رتبه وزیر.

-برکناری «بندر بن سلطان بن عبدالعزیز» از دبییر شورایعالی امنیب ملی و نمایده ویزه پادشاه .

-برکناری «خالد بن بندر بن عبدالعزیز» از سازمان اطلاعات عمومی و تعیین او به عنوان مشاور پادشاه و تعیین سپهبد «خالد بن علی بن عبدالله الحمیدان» به عنوان رییس سازمان اطلاعات.

- تعیین «عبدالعزیز بن سطام بن عبدالعزیز» به عنوان مشاور پادشاه با مرتبه وزیر .

- تعیین «حازم بن مصطفی عبدالواحد زقزوق» به عنوان رییس امور ویژه پادشاه با مرتبه وزیر .

- انتصاب «فهد عبدالله السماری» به عنوان مستشار دیوان پادشاهی با مرتبه وزیر .

-انتصاب «سعد بن ناصر الشثری» به عنوان مستشار دیوان پادشاهی با درجه ممتاز.

- انتصاب « حمد بن ابراهیم بن محمد الحلوه» به عنوان مستشار دیوان پادشاهی با درجه ممتاز.

- انتصاب «عبدالله بن عبدالرحمن المحیسن» به عنوان مستشار دیوان با مرتبه ممتاز.

- انتصاب « فهد بن عبدالله تونسی» به عنوان مستشار دیوان با رتبه ممتاز .

- انتصاب «تمیم بن عبدالعزیز بن یوسف السالم » به عنوان دستیار ویژه پادشاه با رتبه ممتاز.

- انتصاب «منصور بن مقرن بن عبدالعزیز» ( فرزند ولیعهد ) به عنوان مستشار دیوان با درجه ممتاز .

-انتصاب «عبدالعزیز بن صالح بن سلیمان الحواس» به عنوان دستیار ویژه ولیعهد با رتبه وزیر .

- انتصاب «خالد بن صالح العباد» به عنوان معاون مراسم پادشاهی با درجه ممتاز .

- تعیین « محمد بن سلیمان بن محمد العجاجی» به عنوان رییس شورای کارشناسان شورای وزیران با رتبه وزیر.

- تعیین «یحیی بن عبدالله بن عبدالعزیز الصمعان» به عنوان مشاور رییس مجلس مشورتی با رتبه ممتاز.

- تعیین «عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز» ( فرزند پادشاه ) به عنوان معاون وزیر نفت با رتبه وزیر .

- انتصاب «ترکی بن سعود بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود» به عنوان رییس شهرک علوم و فن آوری ملک عبدالعزیز با رتبه وزیر.

- برکناری «محمد بن عبدالله الشریف» رییس شورای ملی مبارزه با فساد و تعیین «خالد بن عبدالحمسن بن محمد المحیسن» به عنوان رییس آن با مرتبه وزیری .

- تعیین «عبدالرحمن بن ابراهیم الحصین» رییس شورای رقابت با رتبه وزیر.

- تعیین «محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز الجدعان» به عنوان رییس شورای بازارهای مالی با رتبه وزیر.

-برکناری «فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود» از رییس شورای عومی هواپیمایی کشوری و تعیین «سلیمان بن عبدالله الحمدان» به عنوان رییس آن با رتبه وزیر.

-برکناری «عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشیخ» رییس هیئت امر به معروف و نهی از منکر و تعیین «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند» به عنوان رییس جدید با رتبه وزیربه جای او.

-تعیین «فهد بن محمد بن صالح العیسی » به عنوان رییس دفتر وزیر دفاع با مرتبه ممتاز.

-برکناری «عبدالعزیز بن محمد بن ناصر التویجیری» رییس سازمان بنادر و تعیین «نبیل بن محمد العامودی» به عنوان رییس با مرتبه ممتاز .

-انتصاب «ابراهیم بن محمد بن ابراهیم السلطان» معاون امیر منطقه ریاض با درجه ممتاز.

- برکناری «محمد بن عبدالکریم بن عبدالعزیز العیسی» از عضویت در هیئت کبار علما .

- پرداخت دو ماه حقوق به کلیه کارمندان کشوری و لشگری ، دو ماه شهریه به کلیه دانشجویان داخل و خارج کشور ، دو ماه حقوق بازنشستگی برای کارمندان تامین اجتماعی .

- اصلاح نظام پرداخت حقوق بازنشستگی .

-اختصاص مبلغ 2 هزار میلیارد ریال سعودی برای حمایت از انجمن های مجوز دار وزارت امور اجتماعی . ( هر دلار معادل 75/3 ریال سعودی است )

- حمایت از انجمن های تعاونی به مبلغ 200 میلیون ریال سعودی .

-حمایت مالی از سازمان های تخصصی مجوز دار به مبلغ 10 میلیون ریال سعودی .

- حمایت از مراکز و باشگاه های ادبی رسمی به مبلغ 10 میلیون ر ریال سعودی .

- حمایت از باشگاه های ورزشی به مبلغ 10 میلیون ریال . اختصاص 5 میلیون ریال سعودی برای هر یک یاز باشگاه های درجه اول ورزشی و اختصاص مبلغ 2میلیون ریال سعودی برای سایر باشگاه ها.

- اختصاص 20 میلیارد ریال سعودی برای توسعه برق و آب . (14 هزار میلیارد از این مبلغ برای برق و 6 هزار میلیارد دیگر برای آب).

-عفو زندانیان عمومی و محکومین مالی کمتر از 500 هزار ریال سعودی با پرداخت دولت.

- عفو شماری از غیر سعودی ها به شرط ممنوع الورود شدن آنها به کشور.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری