کد خبر: ۷۹۷۰۸
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۶

به گزارش اعتدال به نقل از سایت هفتگل نیوز علی نظری* نوشت:

امروز که می بینیم برخی ازدلواپسان دراندیشه بازگشت احمدی نژاد به اریکه قدرت اجرایی کشورهستند،نگاه بیش از13 وزیر و معاون رییس جمهور (معزول2دوره) که نتوانستند چشم برهمه خلاف ها و قانون شکنی های احمدی نژاد ببندند، می تواند راهنمای مناسبی برای اصول گرایان اخلاق مدار و منصف باشد.

درتاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی مردم ما تاکنون شاهدچنین روابطی عجیب وغریب رییس جمهور باوزیران ومدیران تحت امرش نبوده اند!

  درهفته ای که گذشت شاهداتفاق کم نظیری درعرصه سیاسی کشوربودیم.

پرویزکاظمی،(وزیرتعاون کابینه نهم) اولین وزیری که ازدولت احمدی نژاد جدا گردید ،درگفتگویی با سایت خبری انتخاب پرده از برخی قانون شکنی ها و رفتارهای  محموداحمدی نژادبرداشت.

مرضیه وحیددستجردی،وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی و پرویزفتاح وزیر نیرو قبلا دربرنامه شناسنامه سیمای جمهوری اسلامی ازعلل جدایی اشان ونابسامانی های مدیریتی رییس جمهورسابق پرده برداشته بودند. این 3وزیردرحرکتی خودجوش به بیان گوشه ای از رفتارهای ناهنجارومصایب مدیریتی واخلاقی هشت ساله احمدی نژاددرمسند ریاست جمهوری پرداختند.

بعدازغروب عمر 8 ساله معجزه هزاره سوم دردولتهای نهم و دهم ، هرگاه اصلاح طلبان لب به اعتراض علیه آن همه ویرانگری هشت ساله گشودند، ازسوی متحدان رییس جمهورسابق متهم به سیاه نمایی گردیدند.

دولت روحانی وقتی امور اجرایی کشوررا بعهده گرفت، بجای اینکه به شتاب بخشی در پیشبرد امور  کشورهمت گمارد، واردعملیات سنگین و پیچیده آواربراداری ازخرابیهای هشت ساله احمدی نژادگردید.

 روحانی دراولین گفتگوی تلویزیونی باصراحت اعلام کردکه خزانه ای خالی راازاحمدی نژادتحویل گرفته که با موجی ازانتقادات شدیدالحن افراطیون دلواپس مواجه شد.

وزرای کابینه تدبیرو امید که طی یکسال گذشته درسخنرانی  ها و مصاحبه های مختلف از اوضاع بغرنج کشور شکوه می کردند، موردهجوم رسانه های تندرو قرار گرفتند!

بهرحال دلواپسان ثروت ومقام که دردوران احمدی نژادسوار بر اسب مرادشده بودند،بدشان نمی آید که از رییس جمهورسابق امامزاده بسازند!

اظهارات همکاران سابق احمدی نژاد بازگو کننده حقایقی است که می تواند منشا روشنگری هایی گردد که ازضرورت های مهم زمانه ماست وافکار عمومی می بایست به این روشنگریها  توجه اساسی مبذول  نماید.

پرویزکاظمی وزیرتعاون دولت نهم طی مصاحبه ای با سایت خبری انتخاب  اظهار داشت:"...احمدی نژاد دروغ می گفت،مثلابامن ظهرجلسه داشت و صحبت می کردوشب درجای دیگری می گفت:ازصبح دراصفهان بودم،بعد طوری حرف می زد وتوضیح می داد که من هم قانع می شدم و باخودم می گفتم نکند، حتماروزگذشته پیش ایشان بودم.وی  علم مدیریت رابلدنبودواصلانمی دانست درجایگاه رییس جمهورچگونه رفتارکند!مسبب تحریم هااحمدی نژادبود،ولی بسیارهفت خط بود 100 تا مثل رحیم مشایی را درس می داد."

دکترمرضیه دستجردی وزیرمعزول بهداشت درکابینه دهم در برنامه شناسنامه سیما چنین لب به درد دل گشود ودرباره احمدی  نژاد گفت: "درستاد تدبیر دولت به لوازم آرایشی به خاطر سود عده ای اولویت سوم،چهارم و به لوازم پزشکی اولویت هشتم داده بودند.احمدی نژاد عضویت بنده رادرستاد تدابیر ویژه دولت نمی پذیرفت من خودم رابا زور وارد این ستاد کردم.
من به خاطراین که مصلحت مردم وسلامت جامعه را با هیچ چیز معامله نمی کردم از 3 ماه قبل ازعزل هر روز سایت دولت را چک می کردم که ببینم عزل شده ام،نمی خواستم رکب بخورم."

پرویز فتاح اولین وزیرنیرو کابینه های احمدی نژاد که از چهره های شناخته شده سپاه درجنگ می باشد درباره جدایی اش از احمدی نژاد در برنامه شناسنامه تلویزیون چنین گفت:

"عمده اختلاف من با احمدی نژادبرسر عدم تبعیت وی از فرمان مقام معظم رهبری بود.
دردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد هنگامی که وی قصد داشت اسفندیار رحیم مشایی را به معاونت اولی منصوب نماید.مقام رهبری کتبا دستوردادند که این کارانجام نشود.دراولین جلسه دولت بعداز اعلام نظر صریح رهبری در خصوص عدم صلاحیت مشایی برای معاون اولی، یک نیمه از جلسه دولت رامشایی اداره کرد.هنگامی که وی برصندلی معاون اولی نشست.من وچند تن ازوزراء اعتراض کردیم.احمدی نژاد وقتی ما اعتراض کردیم با قهرازجلسه بیرون رفت.این تنها جلسه کابینه بود که بهم خورد."

امروز که می بینیم برخی از دلواپسان دراندیشه بازگشت احمدی نژاد به اریکه قدرت اجرایی کشورهستند،نگاه بیش از13وزیر ومعاون رییس جمهور(معزول2دوره)که نتوانستندچشم برهمه خلاف ها وقانون شکنی های احمدی نژادببندند،می تواند راهنمای مناسبی برای اصول گرایان اخلاق مدارومنصف باشد.درتاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی مردم ما تاکنون شاهدچنین روابطی عجیب وغریب رییس جمهور با وزیران ومدیران تحت امرش نبوده اند!

بیان واقعیت های تکان دهنده اززبان وزرای احمدی نژاد که  عمدتا ازمدیران شناخته شده اصولگراهستند، می تواندملاک مناسبی جهت داوری افکارعمومی برای رسیدن به حقایق پنهان وپشت پرده آن همه مصایب  دوران هشت ساله  موسوم به ویرانگری باشد!

اخیرا برخی ازرسانه های متمایل به دلواپسان با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی به ارث مانده ازدوران احمدی نژادسعی دارنددرافکارعمومی چنین القاءنمایندکه مردم دلشان برای احمدی نژادلک زده است!؟

وقتی یک رییس جمهوری ازسوی وزرای خود چنین ارزیابی می شود  و متهم به بی اخلاقی،دروغگویی،هنجارشکنی ونادیده گرفتن مصالح ملی ودغدغه های مردم  می گردد،چگونه می تواندغیبتش درعرصه اجرایی کشوربه دلتنگی مردم ونوستالوژی تلخ ایرانیان  تبدیل گردد؟


قطعا حرکت آگاهی بخش این سه وزیر درخاطره وحافظه تاریخی ملت باقی خواهدماند.انصاف وزرای مورداشاره  بیانگر روحیه  مسولیت پذیری اشان می باشدوشایسته تقدیر است.

انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
منصور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
0
0
با سلام آنان که یک شب میلیاردها ثروت هنگفت بدست آوردند دل تنگ احمد نزاده اند. ولی ما به خاطر قهر 11 روزی اصلاٌ حوصله شنیدن نام اورا نداریم واو را منافقی بیش نمی دانیم
mohsen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
0
0
همه دلواپسان طرفدار احمدی نژاد نیستند بلکه دوستدار او هستند که میخواهند دولتی داشته باشیم که در همه امور موفق باشد.
خدایا به این دولت موفقیت عنایت کن
شاهد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
0
0
چرا دولت آقای روحانی از این 3 وزیر استفاده بهینه نمی کند؟مگر منصف و راست کردار نیستند؟
احتمالاً، اگر ما هم جزو وزرای اخراجی بودیم قطعاً چنین مهملاتی را تحویل می دادیم!
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۸
0
0
قربون احمدی نزاد برم
ناشناس
|
-
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۸
0
0
احمدی نژاد مردترین وشجاع ترین انسان روی زمین
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۹
0
0
احمدی نژاد جلوه ای از قهر و عذاب خداوند بود بر ملت ایران
هیچکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
0
0
اینو خوب اومدی«دولت روحانی وقتی امور اجرایی کشوررا بعهده گرفت، بجای اینکه به شتاب بخشی در پیشبرد امور کشورهمت گمارد، واردعملیات سنگین و پیچیده آواربراداری ازخرابیهای هشت ساله احمدی نژادگردید........امروز که می بینیم برخی از دلواپسان دراندیشه بازگشت احمدی نژاد به اریکه قدرت اجرایی کشورهستند،نگاه بیش از13وزیر ومعاون رییس جمهور(معزول2دوره)که نتوانستندچشم برهمه خلاف ها وقانون شکنی های احمدی نژادببندند،می تواند راهنمای مناسبی برای اصول گرایان اخلاق مدارومنصف باشد.درتاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی مردم ما تاکنون شاهدچنین روابطی عجیب وغریب رییس جمهور با وزیران ومدیران تحت امرش نبوده اند!»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
0
0
دمت گرم قربون نفست.واقعا تمام بی ظرفیتهایی که یه شبه پولدارشدن دلشون برای پولای حرومی که این اقا به خوردشون داده تنگ شده
ساناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
0
0
چرا خودتون رو خسته میکنید،بهترین راه حل این است که روحانی و احمدی نژاد مناظره کنند و مردم هم قضاوت کنند و هیچ کس هم نظر افراطی و تفریطی در مورد یکی از این دو نفر ندهند.
کورش
|
-
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
0
0
احمدی نژاد خوش فکر بود ولی اشتباهاتی هم داشت ایران به روحیه ی احمدی نژادی نیاز داره .احمدی نژاد به ایرانیان روحیه ی مبارزه و مقابله با مشکلات بزرگ رو یاد داد ، برای همون هم در ورزش ایران شاهد رشد بودیم ولی الان متاسفانه رو به عقب داریم می ریم .
.
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
0
0
ببینید بعضی از مردم تا گرانی رو دیدن شونه خالی کردن تسلیم آمریکا شدند ولی ایشون تسلیم دشمن نشد افسوس میخورم که چرا مردم ما اینقدر دنیا دوست هستند ...
ناشناس
|
-
|
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
0
0
دوستان احمدی نژاد میدونست که مذاکره با آمریکایی ها و 5+1 اشتباهه و هیچ نتیجه ای گرفته نمیشه اما دولت فعلی روحانی داره ایرانیارو به ذلت در مقابل 5+1 میکشونه
فقط دکتر احمدی نژاد...
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری