کد خبر: ۲۴۵۹۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۳
مراسم تطهیر و اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان، در بهشت زهرا تهران (س) انجام شد تا طبق برنامه ریزی انجام شده، پیکر این هنرمند از آنجا به فرودگاه مهرآباد و سپس جهت خاکسپاری در شهر توس، به مشهد منتقل شود.

مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریانمراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریانمراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریانمراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان


مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریانمراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

مراسم اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری