کد خبر: ۲۳۷۶۲۹
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
ظهور ناگهانی ویروس کووید 19 وفراگیر شدن آن، امتحان سختی برای جهان وجهانیان بود که همگی در مقابل آن احساس سرخوردگی وشکست کردند. در جهان جدید پس از کرونا همه چیز تغییر پیدا خواهد، از نظام های بین المللی گرفته تا معادله قدرت ها وایدیولوژی ها ونظریه های علمی ودینی.
رمزی بوودن در پایگاه خبری الجزیره می نویسد: ظهور ناگهانی ویروس کووید 19 وفراگیر شدن آن، امتحان سختی برای جهان وجهانیان بود که همگی در مقابل آن احساس سرخوردگی وشکست کردند. در جهان جدید پس از کرونا همه چیز تغییر پیدا خواهد، از نظام های بین المللی گرفته تا معادله قدرت ها وایدیولوژی ها ونظریه های علمی ودینی.

به گزارش اعتدال، در ادامه این مطلب آمده است: در این بخش به چند نکته قابل توجه اشاره خواهیم کرد:  

دموکراسی به معنای بهداشت نیست
شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی وحتی آمریکا نشان داد که دموکراسی الزاما بمعنای برقرار بودن سیستم صحیح بهداشتی نیست .

چینی ها در راه اند
باوجود اینکه چین منشا ویروس کرونا بود اما این کشور توانست در مدت زمان بسیار کوتاهی، نتایج بسیار خوبی را در مبارزه با بیماری به دست آورد. این کشور با مهار ویروس وحمایت از کشورهای مبتلا به آن نشان داد که به مرحله ی قابل توجهی از پختگی دیپلماسی رسیده است. تمامی این نشانه ها این مساله را مورد تاکید قرار می دهد که مرکز فرماندهی جهان در انتظار پرواز مجدد اژدهای چین است.

وحدت اروپا رو به زوال
سخنرانی های ناامیدکننده ی وپر اندوه رهبران اروپا، ضعف اتحادیه ی اروپا را بیش از پیش آشکار کرد.ناکامی اتحادیه در دستیابی به طرح مشترکی برای مقابله با ویروس وتوجه هر یک از کشورهای اعضا به منافع خود جدای از منافع دیگر اعضا، از شکنندگی اتحادیه ی اروپا واحتمال فروپاشی سریع آن نشان دارد.    

دینداری میان شرق وغرب
الف :غربی ها با شیوع ویروس کرونا، جای خالی بعد روحانی را در زندگی شان بیش از پیش درک کردند. آنان پیش از هر وقت دیگر متوجه شدند دانش وپول به تنهایی نمی توانند کارگشا واطمینان بخش باشند وهمین مساله غرب را به سوی یک قالب فکری متعادل تر وآمیخته ای از مادیات ومعنویات خواهد کشاند.   
ب- اما در مقابل شرق متوجه شد آندسته از روحانیونی که همچنان با خرافات تجارت واز روی حماقت در هر مساله ای دخالت می کنند، تاریخ مصرفشان با درمان آخرین فرد مبتلا به کرونا، تمام خواهد شد وبا آشکار شدن ماهیت آنها مفهوم دینداری هم رنگ دیگری به خود خواهد گرفت وچه بسا شمار زیادی از شرقی ها از قید وبند دین رها خواهند شد .  

انقلاب پزشکی پیش رو
انقلاب در علم ویروس شناسی ومیکرب شناسی، راه افتادن مسابقه تسلیحات بیولوژیکی واستفاده از تهدیدات بیولوژیکی در جهان پس از کرونا قابل پیش بینی است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری