کد خبر: ۲۳۷۶۰۹
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
همه چیز درباره پلمپ دفاتر شرکتیکی از اقداماتی پس از ثبت شرکت تجاری باید حتما انجام دهید پلمپ دفاتر قانونی می باشد که فارق از میزان فعالیت شرکت خود الزاماً پس از شرک باید این کار را انجام دهید.همانگونه که میدانید کلیه شرکت‌ ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ثبت هزینه‌ ها و درآمد های خود در بازه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و اظهار کردن آنها ملزم به وارد کردن اطلاعات حساب و کتاب خود در این دفاتر می باشند. این دفاتر برای اینکه توسط اداره مالیات تایید گردند الزاماً باید توسط نماینده اداره ثبت امضا شده و درواقع پلمپ شود و در صورتی که پلمپ صورت نگیرد گزارش های مالی شرکت برای بازرسان مالیاتی معتبر نیست.

دفاتر پلمپ شرکت حاوی ریز لیست هزینه ها و در آمدهای شرکت می باشد که به وسیله این لیست مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته می شود.هرشخصی میبایست ۲۵% از سود خالص سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد و طریقه محاسبه سود خالص هر شخص یا شرکت از تفریق درآمدها و هزینه های او به وجود می آید.ما می توانید آمار این هزینه ها و درآمدها را از همین دفاتر پلمپ استخراج کنیم.این دفاتر به صورت سالیانه توسط ممیز اداره مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و حاصل این برری تعیین میزان مالیات شخص یا شرکت می باشد. قبل از استفاده از دفاتر پلمپ دفاتر تجاری شما میبایست توسط نماینده اداره ثبت مهر ، امضا و شماره گذاری شده باشد .سپس می‌بایست اظهارنامه پلمپ دفاتر کامل شده و توسط نماینده ثبت تایید شود.لازم به ذکر است که در پایان سال حتی در صورتی که دفاتر خالی باشند نیز باید آن ها را به اداره مالیات ارائه دهید.


همه چیز درباره پلمپ دفاتر شرکت

براساس ماده 6 ق. ت ، هر تاجری به جز کسبه جزء میبایست دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه براساس نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد

انواع دفاتر تجاری:

الف - دفاتر رسمی

ب – دفاتر غیر رسمی


دفاتر رسمی :

· دفتر روزنامه

· دفتر کل

· دفتر دارائی

· دفتر کپی


دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری می باشد که در آن ریز هزینه ها سود و زیان به صورت روزانه وارد می شود.عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه بر اساس سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن به ثبت می رسد.

دفتر کل

دفتر کل دفتری است که صورت های مالی و مانده حساب در آن نوشته می شود همچنین کلیه عملیات مالی به ثبت رسیده در دفتر روزنامه به آن انتقال می یابد. برای هر حساب در دفتر کل یک صفحه تخصیص داده شده است و هفته ای یک بار معاملاتی که در دفتر روزنامه ثبت می شود استخراج شده و به صفحه مخصوص آن حساب در دفتر کل انتقال یابد.

دو نوع دفتر روزنامه وجود دارد:

دفتر روزنامه عمومی

این دفتر مخصوص ثبت کلیه معاملات و عملیات‌های مالی است.

دفتر روزنامه اختصاصی

در این دفتر عملیات مختلف به تفکیک نوع معامله به ثبت می رسد. دفتر روزنامه عملیات ‌های مالی خرید، دفتر روزنامه عملیات ‌های مالی فروش دفتر روزنامه پرداخت‌ های نقدی یا دریافت‌های نقدی هر یک دفتر روزنامه اختصاصی به حساب می آیند...

دفتر دارایی

دفتر دارایی دفتری است که فعال اقتصادی هر ساله، لیست کامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول، بدهی‌ها و طلب‌ها را در آن وارد می‌کند.در حقیقت دفتر دارایی نیاز نیست پلمپ شود..

دفتر کپی

دفتر دارایی دفتری است که اصولاً پلمپ نمی شود. در حقیقت هر تاجری باید دفتر کپی را برای تمام صورتحساب های همراه باتاریخ ثبت کند..


دفاتر غیر رسمی :

دفتر معین

از دفتر معین برای جداسازی حساب دفتر کل استفاده می شود. از دیگر موارد استفاده از دفاتر معین ، استخراج اطلاعات جزیی از دفتر کل می باشد.

در حقیقت دفتر معین به سه قسم می باشد :

· دفتر معین بدهکاران

· دفتر معین بستانکاران

· دفتر معین اموال


ضرورت پلمپ دفاتر

دفاتر پلمپ از این حیث نزد مقنن صاحب اهمیت و سندیت است که به منزله راهی برای جلوگیری از تقلب و وارد کردن برخی از اقلام به تاریخ های بعد تشریفاتی پیش بینی شده است که تا حد امکان تجار نتوانند بعداَ ارقامی را در دفاتر خود وارد کنند. براساس ماده ۱۱ قانون تجارت

«دفاتر پلمپ در ماده ۶ به جز دفتر کپیه پیش از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به امضای نماینده اداره ثبت می رسد . لازم به ذکر است که برای دفتر کپیه شما نیاز به این امضا نخواهید داشت. حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است

صفحات دفاتر فوق باید دارای شماره ترتیب اعم از ردیف یا مترادف بوده و خط کشی شده باشد. متصدی امر کلیه صفحات آن را شمارش نموده و مهر می کند و تعداد صفحات را در ابتدا و انتهای آن با تصریح به اسم و مشخصات تاجر صاحب دفتر ، قید و اعداد را با تمام حروف نوشته و دو طرف آن را با مهر سربی که وزارت دادگستری تهیه کرده پلمپ می نماید..

تاجر میبایست معاملات خود را در دفاتر مذکور به ترتیب ثبت کند.براساس ماده 13 قانون تجارت تراشیدگی ، مخدوش کردن و گذاشتن صفحات سفید بیش از اندازه ممنوع است.تاجر حتماً میبایست این دفاتر را حداقل تا ۱۰ سال نگه دارد.

براساس همین ماده در صورت استناد به مندرجات دفاتر در مراجع صالح یا نیاز به حسابرسی و بررسی امور تجاری تاجر و امثال آن، دفاتر تجاری در دسترس باشد و چون شرط اعتبار دفاتر این است که براساس قانون تجارت مترتب شده باشد و لازمه تشخیص این امر ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک مربوط و مطابقت آن ها با نوشته های دفاتر می باشد بنابراین تامین مقصود و منظور قانونگذار از نگهداری دفاتر بدون حفظ و نگهداری اسناد و مدارک یاد شده مانند فاکتورها و اسناد حسابداری مقدور نمی باشد.در نتیجه ماده ۱۳ قانون تجارت براینگهداری این قبیل اسناد نیز می باشد

چگونه پلمپ دفاتر را پر کنیم ؟

مودیان مالیاتی میبایست اطلاعات معاملات و هر رویداد مالی و محاسباتی را در دفتر روزنامه و کل با ذکر تاریخ وقوع خود نوشته و نگهداری نمایند. هر نوع درآمد و هزینه و فروش دارایی های قابل استهلاک براساس مقررات باید به ثبت برسد ثبت شده حتی اگر براساس ماده یازده آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، از روش های الکترونیکی برای ثبت استقاده شده است.

براساس ماده ۱۱ قانون تجارت، همه مودیان مشمول مالیات تکلیفی باید تا همه یا بخشی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر به ثبت برسانند. مگر این که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن را ذکر و مستند به مدارک الحاقی نمایند. در صورتی که اقلام درآمدی و هزینه ای و خرید و فروش و درامد و خرید و فروش دارایی قابل استهلاک نیز مستند به مدارک باشد، بعد از ثبت موارد در دفاتر مشاغل، مستندات به ترتیب شماره ردیف دفتر نگهداری شود. طوری که ممیزان مالیاتی بتوانند آن ها را مورد بررسی قرار دهند.

شایان ذکر است ثبت کریم خان علاوه بر پلمپ دفاتر خدمات مربوط به ثبت شرکت و ثبت برند و لوگو را نیز انجام می دهد.

مدارک مورد نیاز برای اخد پلمپ دفاتر

حقیقی :

کپی کارت ملی

کپی شناسنامه

اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت کرده‌اید (اظهارنامه باید به امضای متقاضی رسیده باشد(

فرم تکمیل‌شده اظهارنامه پلمپ

حقوقی :

کپی کارت ملی مدیر عامل

اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت کرده‌اید (اظهارنامه باید به امضای یکی از مدیران شرکت رسیده باشد(

کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات ثبتی شرکت (در خصوص تغییر مدیران، دارندگان امضا، نام، نوع شخصیت حقوقی و مرکز اصلی(

اصل یا تصویر مصدق وکالت‌نامه و یا معرفی‌نامه (در خصوص اشخاص حقوقی دولتی(


تبعات عدم پلمپ دفاتر

شرکت شما برای دریافت کد اقتصادی حتماً باید پلمپ دفاتر داشته باشد . پلمپ دفاتر در واقع نشان دهنده این است که امور مالی شرکت شما در چهارچوب قوانین اداره مالیات است.چنانچه نسبت به انجام پلمپ دفاتر اقدام نشود و یا در کار آن نقص یا ایرادی وجود داشته باشد از جانب اداره مالیاتی مشمول جریمه خواهید شد.


مدت زمان پلمپ دفاتر قانونی

آخرین مهلت تقاضا برای دفاتر قانونی سال مالی بعدی، اسفند ماه هر سال می باشد.لازم به ذکر است که شما باید هم‌زمان پلمپ دفاتر سال مالی بعد را نیز دریافت نمایید و تا قبل از پایان سال درخواست خود را به اداره ثبت تحویل دهید. این امر در خصوص شرکت‌هایی که هنوز فعالیت خود را آغاز ننموده اند نیز صدق می کند. در واقع عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته است و نمی‌توان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت نماید. از طرفی عدم فعالیت شرکت میبایست در ۴ ماه اول سال مالی بعد یعنی مهلت قانونی تعیین شده اعلام گردد و خارج از این بازه شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

انتقال مانده حساب های دائمی میبایست در سال جدید باشد. اشتباه مانده حساب های بانکی سال قبل در صورت های مالی شرکت میبایست با سند معکوس اصلاح گردد. در صورتی که هزینه اشتباه بود، از سود و زیان برگشت زده و در صورتی که مربوط به اشخاص بوده از همان شخص و یا بانک، بدهکار کنید. این موارد میبایست در دوره مالی کنونی ذکر شود

در صورتی که تاریخ تاسیس شما با تاریخ درخواست پلمپ دفاتر یکی نباشد، از زمان تاریخ تاسیس شرکت/موسسه نسبت به ثبت رویدادهای مالی به تاریخ وقوع مبادرت نمایید. پیش از سال مالی باید تقاضای دفتر پلمپ نمایید. یعنی دفاتر پلمپ سال ۱۳۹۸ باید تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تقاضا شود.

در صورتی که می خواهید امور مربوط به اخذ کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و کارت عضویت را نیز انجام دهید می توانید از ثبت کریم خان به شماره تماس 87147000-021کمک بگیرید.

منبع : ویرلن

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری