دکتر اکبر نصراللهی با اشاره به تاریخچه استراتژی بازدارندگی در يونان باستان و جنگ های صدر اسلام  و در روابط دو ابرقدرت در دوره جنگ سرد گفت راهبرد بازدارنده درحال حاضر نيز عنصر اساسي در استراتژي امنيت ملي کشورها بویژه  آمريكا است .

به گزارش جمهوریت ، وی گفت استراتژی بازدارندگی، مبتنی بر روابط میان بازیگران متعدد و  روش ویژه‌ای از روابط است که در آن یک طرف سعی دارد با تامین و تقویت آمادگی و توانمندی‌های لازم در خود ، طرف مقابل و متخاصم را  به انصرف از تعرض و تجاوز و اقدام خصمانه منصرف یا تلاش‌های او را خنثی و بی‌اثر کند.

نویسنده کتاب مدیریت پوشش اخبار بحران گفت  هدف از استراتژي بازدارندگي،كاهش يا ازبين بردن خطر حمله با افزايش هزينه هاست تا مهاجم را به اين نتيجه برساند كه هزينه هاي حمله بيش از منافع آن است.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گفت هرچند استراتژي بازدارندگي در حوزه‌های‌رسانه‌ای نمي‌تواند همانندحوزه های نظامی كارآيي داشته باشد، اما ظرفیت زيادي براي محافظت از منافع و امنيت ملي كشورها بویژه در حوزه سایبری  دارد.

نویسنده کتاب مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای ،‌ هدف اصلی راهبرد بازدارندگی را  حفظ وضع موجود ، توقف عملیات دشمن و انصراف از اقدامات خصمانه در حوزه های مشخص دانست و تصریح کرد ؛یکی از این حوزه ها می تواند رسانه ها  باشند.

به گفته دکتر نصراللهی استفاده از راهبرد بازدارندگی به دوره جنگ سرد و موضوعات نظامی  محدود نیست  و روابط میان بسیاری از کشورها که در عرصه روابط بین‌الملل، منافع متضاد یا متفاوت دارند و بسیاری از موضوعات  از جمله رسانه ها به طور عام و روابط عمومی‌ها  به طور خاص را در بر می‌گیرد.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه افزود : رسانه ها ی ایران هم می توانند و هم باید با ایجاد ظرفیت های جدید، استفاده حرفه ای و مسئولانه از ظرفیت های موجود و توانمندسازی و ارتقای سواد رسانه ای در حوزه ها و سطوح مختلف ،  قدرت بازدارندگی خود را در قبال بازیگران رسانه ای دیگر کشورها افزایش دهند و مانع هرگونه اقدام فرهنگی و سیاسی و  نظامی دشمن می‌شود و یا آنها را بی اثر و کم اثر کنند.

نویسنده  کتاب راهنمای پوشش خبری  دو هدف مهم در حوزه رسانه ها را ، جلوگیری از تعرض رسانه ای دشمنان و توسعه فعالیت های آنان و بی اثر و یا کم‌اثر کردن برنامه ها  و فعالیت های رسانه های دشمنان عنوان و تاکید کرد:  برای رسیدن به این اهداف چاره ای جز استفاده از استراتژی بازدارندگی  و اتخاذ راهبردهای فعال و فوق فعال نیست.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه  پیش شرط‌ها، تاکتیک‌ها،ملاحظات و بایسته های تحقق راهبرد  بازدارندگی روابط عمومی ها را  آگاه شدن از  ابزار رسانه ای جبهة معارض انقلاب اسلامي و جبهة انقلاب اسلامي ، خدمات، ظرفیت‌ها، تهدیدها و فرصت هاو  آگاه کردن از خدمات،ظرفیت‌ها،تهدیدها و فرصت ها کشور ،تعامل مستمر و آگاهانه روابط عمومی با  رسانه ها ،شروع قبل از دیگران و تامین سریع و صحیح و جامع  نیازهای آنی و آتی خبری ، آموزشی و سرگرمی مردم و نبود خلاء خبری ، آموزشی و سرگرمی،هم افزایی و جریان سازی رسانه ای و تحلیل محوری،بالابردن سوادرسانه ای خود ،مردم و مسئولان  و تسلط بر زبان‌های بین‌المللی و ایجاد و تقویت روابط بین المللی  اعلام کرد .

دکتر نصراللهی در تبیین جایگاه روابط عمومی در زمینه قدرت بازدارندگی گفت  ابزار اصلي آمريكا در جنگ  نرم كه عليه جمهوري اسلامي ايران به راه انداخته، رسانه است و هدف های  مهم آن، ايجاد نابساماني اقتصادي، شكل دادن به نارضـايتي در جامعه، ناكارآمد جلوه دادن دستگاه اداري و اجرايي دولت، تضعيف حاكميت ايران است .

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه منابع  مهم قدرت  نرم  رسانه های ایرانی  را  دین، ملیت ایرانی ، فرهنگ و هويت ايراني و اسلامي، پیام انسانی و الهی ، رهبری  دانست و افزود : جمهوري اسلامي با چنين پشتوانة قدرت نرمي می تواند با كاركرد ايجابي، تودة مردم بـراي پشتيباني  اقناع و از ظرفیت شهروند خبرنگار استفادکند و از طریق كاركرد سلبي از رسانه های دشمن مشروعيت‌زدايي کند .

دکتر نصراللهی اصحاب رسانه به طور عام و روابط عمومی ها به طور خاص و ویژه ، از نقش آفرینان اصلی قدرت ملی و بازدارندگی کشور دانست و گفت :قدرت بازدارندگی حاصل نمی شود مگر اینکه رسانه ها و روابط عمومی تقویت شوند و جایگاه واقعی خودشان را پیدا کنند

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ،‌روابط عمومی ها  را در خط مقدم و خاکریز اول جنگ رسانه ای هستند زیرا هم در اولویت هدف رسانه هایی رقیب و دشمن هستند و هم اینکه مقابله و مواجهه با جنگ رسانه ای ، منشاء و خواستگاه تولید و انتشار پیام هستند.

وی گفت دشمن امید و اعتماد مردم را به نظام و كشور هدف قرار داده و تمام تلاش خود را در ناكارآمد جلوه دادن نظام و كشور و سلب اين اعتماد انجام مي‌دهد بنابراین روابط عمومی  بايد با اطلاع رساني شفاف ، درست و به موقع از خدمات نظام در کنار انعکاس مشکلات قابل حل مردم  را آگاه و مشارکت آنان جلب و تلاش دشمنان خنثی کنند و هم اینکه امید و اعتماد را به آنها برگردند .

نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری ،نقش روابط عمومي در جنگ رسانه اي كنوني براي تقویت امید و  بازگرداندن اعتماد به مردم و جامعه  را بسيار مهم و محوري دانست و گفت متاسفانه رسانه ها خصوصاً روابط عمومی ها به موازات پیشرفت در حوزه های نظامی و دفاعی  به حدی پیشرفت نکرده اند که بازدارنده باشند  و  نتوانسته اند توانمندی‌های سخت افزاری نیروهای مسلح را به قدرت نرم  کشور بیفزاید.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه  تصریح کرد تحقیقات و تجربیات نشان می‌دهد با وجود زحمات‌رسانه ها؛ قدرت بازدارندگی رسانه های ایران از جمله روابط عمومی‌ها  کم است،  منابع رسانه ای مردم از روابط عمومی‌ها و رسانه های رسمی به سمت منابع غیر رسمی و غیرموثق در حال تغییر است،رویکرد شان سنتی و راهبردشان  واکنشی است و اقدامات روابط عمومی ها در موضوعات راهبردی و مورد توجه افکار عمومی دنیا یا دیده نمی شود و تاخیری است