کد خبر: ۲۱۸۶۷۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷
رهبران‎ ‎اروپایی‎ ‎دریافته اند‎ ‎که‎ ‎مواضع‎ ‎و‎ ‎توییت‎ ‎های‎ ‎ترامپ‎ ‎هر‎ ‎لحظه‎ ‎می تواند‎ ‎به‎ ‎پیمان‎ ‎دو‎ ‎سوی‎ ‎اقیانوس‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎هفت‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎تحکیم‎ ‎یافته‎ ‎است،‎ ‎پایان‎ ‎دهد. ‎آنها‎ ‎امید‎ ‎داشتند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎گذشت‎ ‎زمان‎ ‎این‎ ‎اتحاد‎ ‎دوباره‎ ‎استحکام‎ ‎بیابد‎. اما‎ ‎به‎ ‎باور‎ ‎کارشناسان‎ ‎و‎ ‎دیپلماتها،‎ ‎طی‎ ‎روزهای‎ ‎برگزاری‎ ‎کنفرانس‎ ‎امنیتی‎ ‎مونیخ،‎ ‎این‎ ‎شکاف‎ ‎میان‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎شکلی‎ ‎عمیقتر‎ ‎و‎ ‎آشکارتر‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎گرفت‎.
نیویورک‎ ‎تایمز در مطلبی به قلم ‎استیون‎ ‎ارلانگر و‎ ‎کاترین‎ ‎بنهولد نوشت: رهبران‎ ‎اروپایی‎ ‎دریافته اند‎ ‎که‎ ‎مواضع‎ ‎و‎ ‎توییت‎ ‎های‎ ‎ترامپ‎ ‎هر‎ ‎لحظه‎ ‎می تواند‎ ‎به‎ ‎پیمان‎ ‎دو‎ ‎سوی‎ ‎اقیانوس‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎هفت‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎تحکیم‎ ‎یافته‎ ‎است،‎ ‎پایان‎ ‎دهد. ‎آنها‎ ‎امید‎ ‎داشتند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎گذشت‎ ‎زمان‎ ‎این‎ ‎اتحاد‎ ‎دوباره‎ ‎استحکام‎ ‎بیابد‎. اما‎ ‎به‎ ‎باور‎ ‎کارشناسان‎ ‎و‎ ‎دیپلماتها،‎ ‎طی‎ ‎روزهای‎ ‎برگزاری‎ ‎کنفرانس‎ ‎امنیتی‎ ‎مونیخ،‎ ‎این‎ ‎شکاف‎ ‎میان‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎شکلی‎ ‎عمیقتر‎ ‎و‎ ‎آشکارتر‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎گرفت‎.

به گزارش اعتدال به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎آلمانی‎ ‎که‎ ‎خواست‎ ‎نامش‎ ‎فاش‎ ‎نشود‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎گفت‎: «‎هیچکس‎ ‎باور‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎ترامپ‎ ‎کوچکترین‎ ‎اهمیتی‎ ‎برای‎ ‎نظر‎ ‎و‎ ‎منافع‎ ‎متحدان‎ ‎آمریکا‎ ‎قائل‎ ‎باشد‎». ‎کارشناسان‎ ‎و‎ ‎دیپلماتها‎ ‎هشدار‎ ‎میدهند‎ ‎که‎ ‎اولین‎ ‎خطر‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خدشهدار‎ ‎شدن‎ ‎روابط‎ ‎میان‎ ‎قدرتهای‎ ‎دو‎ ‎سوی‎ ‎اقیانوس‎ ‎اطلس‎ ‎مورد‎ ‎سواستفاده‎ ‎چین‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎. ‎حتی‎ ‎وزیر‎ ‎امورخارجه‎ ‎معمولا‎ ‎اخموی‎ ‎روسیه،‎ ‎سرگئی‎ ‎لاوروف‎ ‎با‎ ‎خنده‎ ‎از‎ ‎وخامت‎ ‎روابط‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎اروپا‎ ‎سخن‎ ‎میگوید‎. ‎اروپاییان‎ ‎امیدی‎ ‎ندارند‎ ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎ترامپ‎ ‎متحدان‎ ‎اروپایی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎چشم‎ ‎رقیب‎ ‎نگاه‎ ‎میکند،‎ ‎تغییری‎ ‎در‎ ‎واشنگتن‎ ‎دیده‎ ‎شود‎. ‎بیمیلی‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎همکاری‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎بینالمللی،‎ ‎چالشی‎ ‎برای‎ ‎طرز‎ ‎فکر‎ ‎اروپایی‎ ‎درباره‎ ‎نحوه‎ ‎ایفای‎ ‎نقش‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎بینالمللی‎ ‎است‎. ‎اما‎ ‎فراتر‎ ‎از‎ ‎واشنگتن،‎ ‎برخی‎ ‎کشورهای‎ ‎اروپایی‎ ‎که‎ ‎شمارشان‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎افزایش‎ ‎است‎ ‎نیز‎ ‎معتقدند‎ ‎روابط‎ ‎اروپا‎ ‎با‎ ‎آمریکا‎ ‎هرگز‎ ‎به‎ ‎وضع‎ ‎قبلی‎ ‎خود‎ ‎باز‎ ‎نخواهد‎ ‎گشت‎.‎

کارل‎ ‎کایزر،‎ ‎تحلیلگر‎ ‎روابط‎ ‎آلمان‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎باره‎ ‎میگوید‎: «‎دو‎ ‎سال‎ ‎از‎ ‎قدرت‎ ‎گرفتن‎ ‎ترامپ‎ ‎گذشته‎ ‎و‎ ‎اکثریت‎ ‎آلمانیها‎ ‎و‎ ‎فرانسوی‏ها‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎چین‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎اعتماد‎ ‎دارند‎». ‎البته‎ ‎علائمی‎ ‎نیز‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎است‎ ‎برخی‎ ‎رهبران‎ ‎اروپایی‎ ‎و‎ ‎آمریکایی‎ ‎حاضر‎ ‎نیستند‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎سادگی‎ ‎از‎ ‎اتحاد‎ ‎میان‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎صرفنظر‎ ‎کنند‎. ‎برای‎ ‎نشان‎ ‎دادن‎ ‎همبستگی‎ ‎با‎ ‎اروپا،‎ ‎پنجاه‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎نمایندگان‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎حزب‎ ‎جمهوریخواه‎ ‎و‎ ‎دموکرات،‎ ‎در‎ ‎کنفرانس‎ ‎مونیخ‎ ‎شرکت‎ ‎کردند‎. ‎آنها‎ ‎حامل‎ ‎این‎ ‎پیام‎ ‎برای‎ ‎اروپا‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎حکومت‎ ‎آمریکا‎ ‎شدیداً‎ ‎حامی‎ ‎اتحاد‎ ‎با‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎ناتو‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎این‎ ‎کنفرانس‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎بیشتر‎ ‎آنگلا‎ ‎مرکل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎علیه‎ ‎ترامپ‎ ‎موضع‏گیری‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎مخاطرات‎ ‎اقدامات‎ ‎یکجانبه‎ ‎توسط‎ ‎شرکای‎ ‎مهم‎ ‎بدون‎ ‎همفکری‎ ‎با‎ ‎یکدیگر‎ ‎سخن‎ ‎گفت‎. ‎در‎ ‎این‎ ‎کنفرانس‎ ‎از‎ ‎تصمیمات‎ ‎اخیر‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎افغانستان‎ ‎و‎ ‎پیمان‎ ‎کنترل‎ ‎تسلیحات‎ ‎اتمی‎ ‎با‎ ‎روسیه‎ ‎انتقاد‎ ‎شد‎. ‎مرکل‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎بدون‎ ‎یک‎ ‎راهبرد‎ ‎جایگزین،‎ ‎امنیت‎ ‎اروپا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خطر‎ ‎میاندازد‎. ‎مرکل‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎باور‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ترک‎ ‎این‎ ‎پیمان‎ ‎موجب‎ ‎میشود‎ ‎باوجود‎ ‎تخطی‎ ‎روسها،‎ ‎آلمان‎ ‎از‎ ‎زیر‎ ‎چتر‎ ‎اتمی‎ ‎آمریکا‎ ‎خارج‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎میان‎ ‎این‎ ‎دو‎ ‎ابرقدرت‎ ‎تنها‎ ‎بماند‎. ‎او‎ ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎مدعی‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎ترک‎ ‎سوریه‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎رویکرد‎ ‎مورد‎ ‎تایید‎ ‎وزیر‎ ‎امورخارجه‎ ‎فرانسه‎ ‎نیز‎ ‎قرار‎ ‎گرفت‎. ‎وی‎ ‎سیاست‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎خود‎ ‎نامعلوم‎ ‎دانست‎. ‎

معاون‎ ‎اول‎ ‎رییس جمهور‎ ‎آمریکا،‎ ‎مایک‎ ‎پنس‎ ‎هنگامی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کنفرانس‎ ‎از‎ ‎سایر‎ ‎متحدان‎ ‎خواست‎ ‎مانند‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎خارج‎ ‎شوند،‎ ‎با‎ ‎مخالفت‎ ‎شدید‎ ‎سایر‎ ‎کشورها‎ ‎مواجه‎ ‎شد‎. ‎اروپاییها‎ ‎این‎ ‎توافق‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎امنیت‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎گسترش‎ ‎تسلیحات‎ ‎اتمی‎ ‎ضروری‎ ‎می‏دانند‎. ‎علاوه‎ ‎براین‎ ‎اروپاییها‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ ‎خشمگین‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎شرکتهای‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎به‎ ‎شرکت‏های‎ ‎اروپایی‎ ‎ضربه‎ ‎زده‎ ‎است‎. ‎مرکل‎ ‎ضمن‎ ‎اظهار‎ ‎تأسف‎ ‎از‎ ‎اختلافنظر‎ ‎درباره‎ ‎ایران‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎هدف‎ ‎یکسانی‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎میکنند‎. ‎او‎ ‎برجام‎ ‎را‎ ‎تنها‎ ‎راه‎ ‎حفظ‎ ‎نفوذ‎ ‎بر‎ ‎رفتار‎ ‎ایران‎ ‎دانست‎. ‎پنس‎ ‎از‎ ‎اقدامات‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎احیای‎ ‎نقش‎ ‎رهبری‎ ‎غرب‎ ‎توسط‎ ‎آمریکا‎ ‎تقدیر‎ ‎کرد‎ ‎اما‎ ‎اروپاییها‎ ‎چندان‎ ‎با‎ ‎او‎ ‎موافق‎ ‎نبودند‎. ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎هلندی‎ ‎پارلمان‎ ‎اروپا‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎اغلب‎ ‎اروپاییها،‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎عامل‎ ‎تنش‎ ‎و‎ ‎تضعیف‎ ‎جبهه‎ ‎غرب‎ ‎است‎. ‎ناتالی‎ ‎توچی،‎ ‎مشاور‎ ‎رییس‎ ‎روابط‎ ‎خارجی‎ ‎اروپا،‎ ‎موگرینی‎ ‎نیز‎ ‎میگوید‎ ‎که‎ ‎شکاف‎ ‎ایجاد‎ ‎شده‎ ‎میان‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎آمریکا،‎ ‎نگاه‎ ‎اروپا‎ ‎به‎ ‎روابط‎ ‎بینالملل‎ ‎و‎ ‎منافع‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تغییر‎ ‎داده‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎میگوید‎ ‎ما‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎ناتو‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎اتحاد‎ ‎نیاز‎ ‎داریم‎. ‎اما‎ ‎این‎ ‎نشانهای‎ ‎از‎ ‎تضعیف‎ ‎و‎ ‎جدایی‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎اروپا‎ ‎نیز‎ ‎قلمداد‎ ‎میشود‎. ‎

تحلیلگران‎ ‎معتقدند‎ ‎علیرغم‎ ‎تلاش‎ ‎اروپاییها‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎یافتن‎ ‎راه هایی‎ ‎برای‎ ‎عدم‎ ‎اتکای‎ ‎زیاد‎ ‎به‎ ‎آمریکا،‎ ‎وابستگی‎ ‎این‎ ‎قاره‎ ‎به‎ ‎آمریکا‎ ‎تداوم‎ ‎خواهد‎ ‎یافت‎. ‎توچی‎ ‎میگوید‎ ‎اروپاییها‎ ‎انجام‎ ‎اقداماتی‎ ‎که‎ ‎لازم‎ ‎است‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفته اند‎ ‎مانند‎ ‎تشکیل‎ ‎ارتش‎ ‎اروپایی‎ ‎به‎ ‎موازات‎ ‎ناتو،‎ ‎افزایش‎ ‎بودجه‎ ‎نظامی‎ ‎و‎ ‎اتخاذ‎ ‎راهبردهایی‎ ‎در‎ ‎مواجهه‎ ‎با‎ ‎روسیه‎ ‎و‎ ‎چین‎ ‎اما‎ ‎همه‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎هدف‎ ‎در‎ ‎کوتاه مدت‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎انجام‎ ‎شدنی‎ ‎نیست‎. ‎او‎ ‎میگوید‎ ‎که‎ ‎اروپا‎ ‎در‎ ‎انتظار‎ ‎تغییر‎ ‎در‎ ‎واشنگتن‎ ‎است‎.‎

ویکتوریا‎ ‎نولاند،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎رسمی‎ ‎پیشین‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎باره‎ ‎اظهار‎ ‎میکند: "‎اروپاییها‎ ‎نفس‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎حبس‎ ‎کردهاند‎ ‎و‎ ‎امیدوارند‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎دیگر‎ ‎این‎ ‎وضع‎ ‎ادامه‎ ‎پیدا‎ ‎کند‎. ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎آنها‎ ‎حاضر‎ ‎نیستند‎ ‎اقدامی‎ ‎انجام‎ ‎دهند‎ ‎که‎ ‎وضعیت‎ ‎را‎ ‎وخیم تر‎ ‎کند‎ ‎یا‎ ‎موجب‎ ‎عصبانیت‎ ‎ترامپ‎ ‎و‎ ‎اقدامات‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎او‎ ‎شود‎." ‎اما‎ ‎بسیاری‎ ‎نیز‎ ‎معتقدند‎ ‎که‎ ‎ریشه های‎ ‎اختلاف‎ ‎نظر‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎عمیقتر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اوضاع‎ ‎به‎ ‎حال‎ ‎گذشته‎ ‎برنخواهد‎ ‎گشت‎.‎

نوربرت‎ ‎روتگن،‎ ‎رییس‎ ‎کمیته‎ ‎روابط‎ ‎خارجی‎ ‎پارلمان‎ ‎آلمان،‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎مسبب‎ ‎این‎ ‎اوضاع‎ ‎نمیداند‎ ‎بلکه‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎نشانهای‎ ‎از‎ ‎تحولات‎ ‎ساختاری‎ ‎در‎ ‎ژئوپلیتیک‎ ‎جهان‎ ‎میداند‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎شد‎ ‎قدرتهای‎ ‎بزرگ‎ ‎با‎ ‎عقبنشینی‎ ‎از‎ ‎چندجانبه‎ ‎گرایی‎ ‎به‎ ‎رقابت‎ ‎باهم‎ ‎برگردند‎. ‎او‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎اوضاع‎ ‎به‎ ‎حالت‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎او‎ ‎باز‎ ‎نخواهد‎ ‎گشت‎. ‎تضمین‎ ‎امنیت‎ ‎اروپا‎ ‎توسط‎ ‎آمریکا‎ ‎دیگر‎ ‎محقق‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎. ‎اما‎ ‎کارشناسان‎ ‎نگرانند‎ ‎این‎ ‎شکاف‎ ‎موجب‎ ‎آسیبپذیری‎ ‎راهبردی‎ ‎در‎ ‎مقابل‎ ‎خطر‎ ‎روسیه‎ ‎و‎ ‎چین‎ ‎شود‎. ‎ژان‎ ‎تشاو،‎ ‎مدیر‎ ‎صندوق‎ ‎مالی‎ ‎مارشال‎ ‎در‎ ‎آلمان‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ترامپ‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎متحدان،‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ایفای‎ ‎نقش‎ ‎بیشتر‎ ‎وادارد‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎باید‎ ‎این‎ ‎پیام‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎بدهد‎ ‎که‎ ‎همواره‎ ‎و‎ ‎هنگام‎ ‎نیاز‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎آنها‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎او‎ ‎میگوید‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎عواقب‎ ‎راهبردی‎ ‎فشاری‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎متحدان‎ ‎وارد‎ ‎کرده،‎ ‎واقف‎ ‎نیست‎. ‎روسیه‎ ‎و‎ ‎چین‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎ابهام‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎اروپا،‎ ‎دیکر‎ ‎تضمینی‎ ‎برای‎ ‎امنیت‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎آمریکا‎ ‎وجود‎ ‎نخواهد‎ ‎داشت‎. ‎وقتی‎ ‎این‎ ‎حمایت‎ ‎موجود‎ ‎نباشد،‎ ‎یک‎ ‎فضای‎ ‎راهبردی‎ ‎برای‎ ‎مداخله‎ ‎باز‎ ‎می شود‎
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری