کد خبر: ۲۰۹۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸
»
ميترا مهرپرست
شايد در طول چهل سال گذشته وقايعي به پر اهميتي شانزدهم مردادماه براي صنعت خودروسازي رخ نداده باشد. در اين روز دو واقعه بزرگ آن هم به صورت همزمان براي دومين صنعت بزرگ ايران زمين رخ خواهد داد, وقايعي كه هر كدام به تنهايي مي‌تواند در سرنوشت آن موثر باشد. نخست اعمال تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا و دوم تامين ارز مورد نياز از بازار آزاد, مطابق با مفاد بسته جديد ارزي؛ صنعت خودروسازي و زنجيره تامين قطعات آن از اين پس به ارز دولتي دسترسي ندارد و بايد نياز ارزي خود را از مسير بازار آزاد تامين كنند.  

اين دو واقعه بزرگ به زودي اثرات خود را نشان خواهد داد. تاكنون اعمال تحريم‌هاي آمريكا اثرش را بر كاهش شركاي تجاري خودروسازان نشان داده است. در كنار خودروسازان، شركت‌هاي قطعه‌ساز نيز از كمند اين تحريم‌ها بركنار نخواهند بود. اثر مستقيم اين موضوع علاوه‌ بر مختل كردن توليد واحدهاي قطعه‌سازي، به تيراژ خودروسازان نيز خواهد رسيد و اين موضوع در كنار محدوديت تامين قطعات خارجي، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسيار تنگ خواهد كرد. 

همزمان با مشكلاتي كه تحريم‌ها ايجاد خواهد كرد, موضوع بسته جديد ارزي و تامين ارز مورد نياز از بازار آزاد هم مي‌تواند بر هزينه‌هاي توليدي خودروسازان اثر افزايشي داشته باشد. بر اين اساس، بايد در انتظار؛ افزايش هزينه توليد در واحدهاي قطعه‌سازي و خودروسازي، شوك قيمتي به بازار آزاد خودرو، كاهش قابل‌توجه قدرت خريد مشتريان و نزولي شدن توليد و... بود.   

اما از پس اين حوادث سخت دو پيش بيني براي صنعت خودروسازي محتمل است. نخست اينكه مشكلات به تدريج بيشتر و بيشتر دامن اين صنعت را گرفته و واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري تاب تحمل از دست مي‌دهند كه در چنين شرايطي سخن از صنعت خودروسازي در چند سال آينده، سخن ناصوابي خواهد بود. اما پيش بيني دوم اينكه اين دشواري‌ها منجر به ايجاد بسترهاي مقاومتي‌تر شدن اين صنعت و توسعه برندهاي داخلي خواهد شد, كه در اين حالت پيش بيني روزهاي روشن در پس روزهاي ابرناك كار دشواري نخوهد بود. هر چه باشد عبور از اين شرايط كاريست بس دشوار كه بايد اميد داشت خودروسازان بتوانند بر اين دشواري‌ها فائق آيند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: