کد خبر: ۱۹۲۷۶۰
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۰
حمایت عده ای از روحانی در انتخابات به این معنا نیست که «اعتدال» به آن ها الصاق شده / اين كه گفته شــود اعتدال يك گفتمان نيســت، حرف نادرست و بى معنايى اســت / کسانی که پیشنهاد استعفا به جهانگیری می دهند، خیرخواه او نیستند
محمود واعظی در واکنش به برخی اخبار گفت کسانی که پیشنهاد استعفا به جهانگیری می دهند، خیرخواه او و دولت نیستند.

به گزارش اعتدال به نقل از انتخاب؛ رئيس دفتر رئيس جمهور در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه «اعتدال را يك گفتمان نمى دانیم و شرايط زمانى ما را به مســيرى برد كه واژه اعتدال را به اصلاحات الصاق كرديم» اظهار داشت: اگر چنين حرفى گفته شده باشد، بايد عــرض كنم كه دولت آقاى روحانى از اول دولت اعتدال بود و در ســال 92 با همين نام و شعار به ميدان آمد. اين كه در انتخابــات 96 عده اى  آمدند و از دولت آقاى روحانى اعلام حمايت كردند به اين معنا نيست كه اعتدال به آن ها الصاق شده است.

واعظى تصريح كرد: اعتدال به عنوان يك مشــى وجود داشت، حالا اين كه يك گروه سياســى مى گويد اعتدال در ذات ما وجود دارد، اتفاق خوبى است و ما از آن استقبال مى كنيم، زيرا اين چيزى است كه ما دنبالش بوديم؛ اين كه اعتدال در همه جريان ها غالب شود. اگر مشى اعتدال در هر گروه سياسى وجود داشته باشد با ما همراه هستند و ما هم با آن ها همراه خواهيم بود.

رئيس دفتر رئيس جمهور که با قدس گفتگو می کرد، تأكيد كرد: اين كه گفته شــود اعتدال يك گفتمان نيســت، حرف نادرست و بى معنايى اســت. قطعاً اعتدال يك گفتمان سياسى است. اگر در دوران خود ســازندگى يك مشى و گفتمان بود، اگر اصول گرايى يك گفتمان اســت و اگر اصلاحات خودش را به عنوان يك گفتمان در دوره اى از مديريت كشور معرفى كرد، اعتدال به طريق اولى يك مشى و گفتمان است و در باره اين مفهوم كار زيادى شده و كتاب ها و مقالات متعددى منتشر شده است.

محمود واعظى گفت: اعتدال شيوه اى است كه آقاى هاشمى كشور را با آن اداره کرد و آقاى روحانى هم بيش از 4 ســال اســت كشور را با همين گفتمان اداره كرده است. ما اعتقاد داريم اعتدال در كشــور جايگاه خود را به دارد و ما نيز به آن پايبنديم.

رئيس دفتر رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سئوالی در مورد برخی گمانه ها در مورد پیشنهاد به اسحاق جهانگيرى براى استعفا گفت: كسانى كه چنين حرف هايى را در جامعه مى زنند، نه خيرخواه آقاى جهانگيرى هستند، نه خيرخواه دولت و نه مى خواهند به ما كمك كنند.

وى افــزود: هيچ اختلافى ميان آقاى جهانگيرى با دولت، وزرا يا شخص آقاى روحانى وجود ندارد. ما نه از ايشــان و نه از ديگر اعضاى دولت چيزى كه مؤيد اختلاف باشد نشنيده ايم و به اين حرف ها هم اعتنا نمى كنيم.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: