کد خبر: ۱۹۱۱۱۵
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹
کمال‌الدین پیرمؤذن
جای تردید نیست که برخورد بدون تبعیض با مفاسد مالی و اقتصادي توسط قوه قضائیه ضامن توسعه و بهروزی مهین اسلامی خواهد بود و نظارت قانونی مجلس بر هر دستگاه و نهاد و دولتی، ضامن سلامت آن است.
تخلفات حاد مالی سنگین احمدي نژاد و یاران اندک نزدیکان وي ، همه آن ادعاها و مظلوم نمایی ها، را یکسره به زیر سوال برده است و افکار عمومی خواهان، اجرای قانون در حق همه مواضع و عملکرد ايشان وياران او است. 
رانت خوران، رشوه پردازان و سواستفاده کنندگان از موقعیت قدرت و کسانیکه با چهره های ظاهر الصلاح و با پنهان شدن در پشت عناوین دینی و انقلابی و نیز استفاده از موقعیت های اداری و حکومتی بجای رعایت شان و امانت، در دوره تصدی مسئولیت دولت ها توسط وي ، به منافع مالی و اقتصادی خود پرداخته اند، علاوه بر اینکه بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته اند شایستگان و متولیان و مدیران خدوم و امانتدار و نیز سرمایه گذاران شریف و سالم را در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شکنی های ناشی از رفتار خود قرار داده اند. اینک رسیدگی و برخورد قضایی بر عموم تخلفات و فساد مالی و اقتصادی، زنگار از چهره اسلام و انقلاب زدوده و خط اصيل آنها را آشکار ساخته است. 

کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و چه غم انگیز خواهد بود اگر این مفاهیم در گذرگاههای تنگ و کوتاه ذهن مدیحه سرایان و فرصت طلبان گرفتار و بی اثر شوند. 

بدون تردید نحوه برخورد احمدي نژاد  به پرونده های تخلفات دولت ايشان ، محک متقني  برای پای بندی وي به ميزان  عدالت گستری و دوری از تبعیض در کشور می باشد. 

ملت حق طلب ایران، از صاحب منصبان قضایی و مقننه  که با سختی و مرارت و تحمل سخنان ناروا و علیرغم همه موانع، کارشکنی و جوسازی، تهیه گزارش و به تخلفات رسیدگی می کنند، تشکر بعمل می آورد. 

انتظار می رود قوه قضاییه، براي  جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده های احمدی نژاد و یاران وی به قاضی عادل که از مظان هر گونه گرایش های احتمالی به دور باشد، زمینه رسیدگی قانونی منصفانه و سریع را فراهم و نیز به منظور پیشگیری از تشویش افکار عمومی، دادگاه به طور علنی برگزار گردیده و برای آگاهی کامل ملت عزیز ایران، جریان آن از رسانه ملی پخش گردد. 
عامل آنهایی که چشمان دوختند 
ور سخن ها عالمی را سوختند

احمدی نژاد و یاران مورد دار وی، همانگونه که مداحی های شیرین را مغروزانه می نوشیدند، باید تاب تحمل شنیدن حقایق و اجرای قانون در حقشان را نیز داشته باشند. 

بنام عدالت زهر در کام حقیقت ریختند، رد صلاحیت و پایمال شدن حقوق اجتماعی و شهروندی، بسیاری را کلید زدند، فرصت طلایی در آمد افسانه ای نفت را در کشور سوزاندید و با تكيه غيرقانوني  بر درآمد نجومی نفت توانسته است کارهای خود را سامان و ناکارامدي  خود را با آن بپوشاند . با واردات بی رویه خسران آور کشاورزی وصنعت کشور را نابود کردند . گسترش فراینده اختلاس و ویژه خواري واسب تازي  کاسبان پشت پرده تحریم، زمان ايشان اتفاق افتاد.  مرید و مراد  بازي هاي تهوع اور به راه انداختند  و سو استفاده از مقدسات و تعریف و تمجید های بیهوده دوره وي ، بنیان بسیاری از چیز ها را نابود کرده است و ... و نشان دادند به هر تغييري مستعدند، گهي مشروطه ، گاهي مستبدند.

فرد گرايي مشکل اصلی جامعه ماست، درد و درمان ما اجتماعی است، هرم تحزب در ایران، بایستی روی قاعده اش بنشیند تا دیگر فردي  همچون وي، رئیس جمهور ایران بزرگ اسلامی نشوند.

متذکر می شوم دیگر امکان اینکه احمدي نژاد  و بخشهایی از حاکمیت بدون توجه به اخطارها و نصایح دلسوزانه بخواهند همچون گذشته مطابق میل و سلیقه خود عمل کنند وجود ندارد و هشدار می دهم تداوم حرکات و سیاست های فراقانونی و خود حق پندارانه و ماجراجویانه وي یاران اندک شان و نفی اختیارات قانونی قوای سه گانه، جز تضعیف وحدت ملی و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدید های خطیر کنونی نتیجه ای نخواهد داشت.

ايشان بايستي از خود حق پنداری مطلق دست برداشته و بجای محکوم کردن دیگران و انگ و برچسب زدنها، اجازه بدهند  صاحب منصبان کشوری، بدرد واقعی مملکت برسند.

اجازه ندهند مسایل خیالی و احساسی زندگی ايشان  را تباه سازند. راستي واقعا همچنان باور دارند  در دوره وي ،ملت تحقق حکمرانی خوب و دولت شایسته را تجربه کردند!؟ ايشان  در عمل، در برابر ملت و شخص و نهادی، خویش را پاسخ گو می دیدند؟!، ملت را چه کسی خش و خاشاک و بزغاله خطاب کرد!؟ مردم هرگز حقیقت را پای وجاهت و مصلحت قربانی نکرده و نمی کنند و تردید نکنند سکوت بسیاری از دلسوزان نظام هم از رضایت نیست. کارنامه مواضع و عملکرد احمدي نژاد، از سوی اکثریت قاطع مردم ایران مردود است. 

حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سالهای اخیر بوده و از قوا و نهاد های حاکم انتظار می رود که در پاسخ گویی به این خواسته بحق احاد ملت، جز بر مدار قانون عمل ننمایند. 

ملت رشید ایران، اشخاص را با ملاک ها، معیارها و اعمالشان قضاوت می کنند نه با رفتارهای خودسرانه و خود حق پندارانه  و همچنین رمز برخی مواضع غیر اصولی و نامه پراکنی های جسورانه را می دانند و خسته از دعواهای سیاسی به آرامش خیال نیاز دارند. 

بياييد برای حفظ آبروی خود و دوستان خویش، نگذاریم آبروی نظام و مجلس و قوه قضاییه در معرض خطر قرار گیرد و به سرمایه ارزشمند اجتماعی کشور آسیب برسد.

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اصلاح طلب دوره نهم مجلس

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: