کد خبر: ۱۷۲۴۷۴
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸
امیر پارسا
در حالى كه صدا و سيما دمادم از بيطرفى خويش در انتخابات رياست جمهورى سخن ميگويد و آمار منتشر مينمايد، مدت هاست مخاطبان خويش را بدليل گزارش هاى سخيف، محتواى نادرست و برنامه هاى بى محتوا عليه منافع  و خواست اكثريت ملى از دست داده و به رسانه اى كم مخاطب و كم اثر بدل گشته است، 

رسانه اى كه قرار بود فراگير و همگانى باشد و با جذب حداكثرى بعنوان نماد وحدت و وفاق ملى شناخته شود امروز به رسانه اى در اختيار جناحى خاص كه همواره در سال هاى اخير در اقليت قرار داشته است تبديل شده است، خسارتى جبران ناپذير كه بزرگترين دليل روى آورى مردم به شبكه هاى ماهواره اى و عدم اعتمادشان به اين رسانه است، متاسفانه امروز برخلاف تمامى قوانين كشور شاهديم صدا و سيما بدون توجه به شعارهايش در مورد لزوم رعايت حق برابرى استفاده كانديداها از رسانه ملى تا هزارم ثانيه در مناظرات، برنامه ها و اخبار انتخاباتى، مسلسل وار و كاملا جانبدارانه و يك طرفه بعنوان رسانه رسمى ستاد انتخاباتى جناب آقاى رييسى وارد كارزارهاى انتخاباتى شده است.

 آقايان سياست گذار در صدا و سيما غافل از اينكه با استفاده از فرصت انتخابات و فضاى نسبتا آزادى كه در مناظرات براى كانديداها فراهم شد و اينكه با حفظ بى طرفى رسانه اى ميتوانستند به بهبود اعتماد ملى و بازگشت مخاطبين از دست رفته خويش كمك نمايند، متاسفانه پس از انصراف شهردار تهران بى محابا راه گذشته را در پيش گرفته و همچنان با هزينه از بيت المال و بودجه عمومى كشور پنجه بر رخسار مردم ميكشند، جالب ايجاست كه همزمان برخى ديگر به ايراد اتهام نسبت به مديران دولتى بدليل آنچه سوء استفاده از بيت المال در تبليغات انتخاباتى ناميده اند سخن مى گويند، حيا را خورده اند و آبرو را قى كرده اند.

 آقايان توجه كنيد امروز وقتى غاصبانه و مسلسل وار تجمع هواداران اتوبوسى جناب آقاى رييسى را در رسانه ملى متعلق به ملت زيرنويس ميكرديد روزه انتخاباتى تان در برابر ديدگان ملت حق باور و هوشيار ايران دوباره باطل شد، به يقين مردم هوشيار ايران اسلامى با انتخاب فرزند خويش حسن روحانى در روز جمعه ٩٥/٢/٢٩ جوابى سخت و عبرت آموز به شما و كانديدايى كه رسانه ملى و بيت المال را هزينه اش كرديده ايد خواهند داد، شايد از آن درس گرفته و ديگر اينچنين بر طبل مراد خويش نكوبيد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: