کد خبر: ۱۷۲۱۷۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶
احسان افخمی
مناظره هاى دولتِ اعتدال و اميد؛ آنچه روحانى براى ملت تضمين كرد، منافع مردم، مصالح و امنیت ملى، پاسخگو نمودن قدرتها و كانون هاى غيرپاسخ گوى داخلى 

 صراحت آقاى روحانی در ارائه بازتاب مطالبات و خواست ملی از مناظره دوم تا همايش هاى انتخاباتی، با هدف گذاری دولت دوم خود، اقدام بجا و بايسته ايى بود كه توانست استراتژى دولت دوازدهم را به خوبی برای مردم آگاه سازی نمايد و این گفتمان ملی را در حافظه تاريخى و مقطع كنونى بعنوان يك سند قابل ارائه ثبت نمايد. 

 از آنجايى كه استراتژی امنیت ملی در دولتِ اعتدال واميد انطباق منطقی با مطالبات بحق، خواست و منفعت مردم، بر اساس منافع، مصالح و امنیت ملی دارد، برنامه استراتژیک اقدام دولت دوم حسن روحانى ارتباط اصولی با فوریت ها و اولویت های کاربردی و راهبردی داشته است اين روش تاثیری عميق بر استراتژی ملی كشور را بدنبال داشته است، هر اقدام و برنامه ای همانطور كه در چهار سال گذشته صورت گرفت در دولت دوم آقای روحانی هم بر محور منفعت مردم، منافع، مصالح و امنیت مردم به مفهوم آزادی از هرگونه رعب، ترس و وحشت آفرینی قدرتها و كانون هاى قدرت تداوم خواهد يافت.

 در دولت اعتدال حوزه دیپلماسی کشور مبتنی بر صلح، امنیت و تنش زدایی با جهان است نه ترس و وحشت از قدرت های جهانی و دشمن هراسی، نه توهماتى نشات گرفته از فريب دشمنان ملت و يا مرعوب دشمنان فرضى شدن، بلکه گفتمان مسلط و مدیریت بر تهدیدات واقعی است.
 دولت روحانى معتقد به خروج از حصر ذهنی، عقلی، ادراكى و اطلاعاتى در مقابله با تهدیدات است و انطباق سلامت اطلاعاتى و قدرت ملی را هدف گذارى نموده است.

 از آنجا که رهبری و اراده ملی با انتخاب مردم، عوامل متحد کننده قدرت كشور هستند، بر اساس قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، ملی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره در دولت ملت باید براساس خواست، منفعت مردم، منافع، مصالح و امنیت ملی تنظيم و تقنين گردد.

تدبير حسن روحانى در اين زمينه برنامه استراتژیک اقدام مشترك دولت و ملت بر اساس عزت و منفعت مردم و حكمت و مصلحت ملی است.

 افق تصمیمات و اقدامات استراتژیک دولت دوم آقای روحانی با در نظر داشتن منافع ملی در ابعاد داخلى و خارجى امتدادى بر بلندا و شان قامت مردم ايران اسلامى يافته است، برنامه اى كه در آن براى وصول منافع سياسى، اقتصادى، فرهنگى و منافع جهانى راهكارهايى ارائه شده است.
استانداردهاى دولت آقای روحانی در استراتژی منفعت مردم و منافع ملی برابر اصل استقلال و عدم وابستگی به بلوک های قدرت و تعامل با جهان براى صلح و امنیت است نه دنباله روى از قدرت های جهانی در مناطق مختلف بر اساس نظريه جنگ نيابتى و ورود به درگيرى هاى منطقه اى.

تدبیر اساسى دولت دوازدهم، برنامه ريزى براساس اطلاعات موثق است، اطلاعاتی که سرمایه اى ملی برای یافتن پاسخ هاى مناسب براى تحصیل خواسته هاى مردم، منافع و امنیت ملی است. اطلاعات موثق و پرورش یافته اى که نقش تعیین کننده در تصمیم گیری های عقلایی دولت اميد برای نظارت و کنترل بر ژئوپليتيك و تنظيم ژئواستراتژى خواهد داشت، تعیین هدف ها، شناسایی مسائل، ارائه، ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل ها و اجرای بهترین تصمیم ها نتيجه اين فرايند است.

از محورهاى استراتژی دولت تدبير و اميد در دوره دوازدهم انطباق منطقی با محیط تصمیم و تدبیر استراتژیک در حوزه منافع، دکترین ها و شناخت صحيح از استراتژی قدرت ها و بازیگران منطقه اى و فرا منطقه اى است.

دولت دوازدهم برای تامین منافع و تحقق اهداف خود نیازمند روز آمدی و اطلاعات بهنگام و آن به آن است نه اطلاعات و یافته های دست چندم و سوزانده شده با تفكر و نگرشهاى سنتی.

دولت دوازدهم تامین كننده منفعت مردم و تحصیل منافع ملی از منظر کلان استراتژیک و براساس اصل تقدم پیش بینی، پیش گیری و بازدارندگی خواهد بود.

دولت اميد برای تامین منفعت مردم و مقابله با تهدیدات امنيت ملى به گونه ای راهبردهاى خويش را طراحی و اجرا می کند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های اتلاف منابع ملى را بگیرد و با مهندسی جامعه امن با ضريب تهديد كمتر روح جامعه را نسبت به انواع آسیب ها واکسینه خواهد كرد.

ساخت جامعه ای با خاصیت خود ترمیمی، دگر سازی، تحمل و مدارا، تطابق محیطی، تولید و باز تولید، پاسخگو نمودن دولت و قدرت، عقلانیت سیاسی، توسعه یافتگی، نظم پذیری، قانون مندی، نظارت بر دولت و قدرت توسط ملت و... امنیت بیشتری را برای منفعت مردم، منافع، مصالح و امنيت ملی ما تامین خواهد کرد.

ارائه تفسيرى بسيط از دامنه حقوق و آزادى هاى مدنى و ايجاد بسترهاى مناسب براى تسلط يافتن خواسته ها و گفتمان مردم بر تمامى اركان قدرت و تبديل آن به يك گفتمان مسلط از كارهايى است كه دولت دوازدهم بر اساس خواست ملى، به سكاندارى دكتر حسن روحانى به آن سامان خواهد داد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ