کد خبر: ۱۷۲۱۷۰
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶
احسان افخمی
خيابان وليعصر امتدادى در تناقضات شهردار تهران

اين روزها ديگر همه ايرانيان شعارهاى شهردار تهران جناب آقاى قاليباف در تقسيم جامعه به ٩٦ درصد محروم و ٤ درصد بهره مند را ديده، شنيده و خوانده ايم، گذشته از اينكه اين شعارها شعارهايى است كه جامعه را شقه شقه كرده و به طيف هاى مختلف تقسيم مينمايد اثراتى فورى و زيانبار هم در حوزه هاى سرمايه گذارى، اشتغال و اقتصاد ايجاد خواهد نمود، اتخاذ استراتژى برانگيختن توده هاى محروم برعليه بخش ديگرى از جامعه كه بدلايل مختلف از مواهب الهى و مادى بيشترى بهره مند شده اند روشى ماركسيستى و پوپوليستى است كه با فرار صاحبان سرمايه، كارآفرينان و متخصصين از آن جامعه همراه خواهد شد، و در نهايت آن جامعه را دچار از هم گسيختگى و فروپاشى خواهد كرد، نكته اى كه مقام معظم رهبرى در سخنان اخيرشان اشاره اى مستقيم به آن فرمودند و از كانديداهاى رياست جمهورى خواستند تا با اظهارات شان جامعه را شقه شقه و دچاره چند دستگى نكنند، ايشان در ادامه فرمودند: (امنيت بايد در انتخابات محفوظ بماند و هر كسى كه از اين راه تخطى كند، قطعا بداند سيلى خواهد خورد).

اما نكته اى كه باعث رقم خوردن اين سطور شد: 
خيابان وليعصر بعنوان پرشكوه ترين، طولانى ترين و قديمى ترين خيابان خاورميانه، نمادى بسيار شاخص از مديريت ناهنجار آقاى قاليباف شهردار دوازده ساله تهران است، خيابانى كه از ميدان راه آهن شروع و تا ميدان تجريش امتداد پيدا ميكند، امتدادى پر از تناقض در مديريت شهرى و مباحث علمى مربوط به توزيع متوازن خدمات شهرى و آرايه هاى معمارى و مبلمان شهرى! با وجود اينكه از اساس با چندپاره كردن جامعه مخالف هستم اما بر اساس اظهارات آقاى قاليباف اين خيابان از ميدان راه آهن درست در قلب مناطقى كه بقول ايشان ٩٦ درصدى ها سكونت داشته و زندگى و امرار معاششان با آن پيوند خورده است شروع ميشود و در ميدان تجريش درست در جايى كه ساكنان آن براساس اظهارات آقايان اقليت ٤ درصدى ها در آن ساكن هستند پايان مى يابد، ساكنين تهران و همه كسانى كه بدلايلى گذرشان به شهر تهران افتاده است بخوبى ميدانند توزيع خدمات شهرى در خيابان وليعصر و در مناطق جنوبى آن هيچ گونه تناسبى با خيابان وليعصر در شمال آن ندارد، اين يعنى بزرگترين تناقض در عملكرد شهردارى كه اكنون كانديداى رياست جمهورى شده است و علاوه بر ادعاى عملگرايى، مدعى غصب كرسى رياست جمهورى توسط ٤ درصدى هاست و در پارادوكسى مضحك از مردم ميخواهد به او راى دهند تا اين صندلى را در اختيار بگيرد، خودتان قضاوت كنيد ميزان عملگرايى، خدمت به محرومين و صداقت ايشان را با نگاهى اجمالى به اوضاع خيابان وليعصر تهران بعنوان نمادى شاخص مديريت شهرى جناب آقاى قاليباف، حتما اين تناقضات برايتان جلوه گرى خواهند كرد.
احسان افخمى
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ