کد خبر: ۱۶۸۳۴۹
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۱۳
حسام محمدی
فصل انتخابات بي شك فصل شور و طغيان ملت است. شور ملتي براي تداوم مشي تدبير و عقلانيت برخاسته از فرهنگ پوياي ايران و طغيان مردمي جهت پاسخ به ضرورت ها و نيازها. آنچه بيش از همه در جريان رقابت هاي انتخاباتي براي مردم هوشمند و فهيم كشورمان مهم است ، همان سياست ورزي توأم با اخلاق و ادب است. حال كه در آستانه اين فصل پرشور قرار گرفته ايم ، هستند افراد يا گروههايي كه رقابت و منازعه سياسي را ميداني براي انتقام كشي و رقيب كُشي مي بينند.

 نگاهي كوتاه و گذرا به مواضع جمنائيان براي همه روشن مي سازد كه وقتي اخلاق سياسي قرباني دستيابي به قدرت به هر قيمت شود ، تبعات آن دامنگير همان كساني خواهد شد كه بدرستي نتوانند بين خدمت و قدرت  تمييز قائل شود و سرنوشتي ناميمون نصيبشان خواهد شد.

جمنا اكنون در آستانه انفجار از درون است. اين گزاره اگر هفته قبل كمي غيرملموس مي نمود حال با شنيدن اظهارات برخي آقايان و البته نامزدها مي توان صحت آنرا دريافت. 

اظهارات آقاي ميرسليم نامزد مؤتلفه بسيار شفاف و گويا بود و نشان داد كه مهندسي آراء از همان درون جمنا آغاز شده و معلوم نيست به چه سرانجامي برسد. جمنا با اعلام كانديداتوري مستقل رئيسي هم شوكه شد و هم اعتبارش را از دست يافته ديد. قهر جليلي هم شكست طرح اربابان اين ”جبهة مردمي " را آشكار ساخت و مي توان سرانجام را ديگر حدس زد. 

جمناي ناكام البته اگر بدنبال اجماع هم بود ، حضور احمدي نژاد تلخ ترين روز را برايشان رقم زد. احمدي نژاد نشان داده كه هر چند غيرقابل پيش بيني اما حساب شده عمل مي كند. به بازي كردن و بازي دادن اصولگرايان هم آشناست. مهره ها را خوب مي شناسد و از بابت ” نهي" و انكار و ناديده گرفته شدن دلشوره اي ندارد. پرسش اينجاست كه پس احمدي نژاد با تيمش چه دغدغه اي دارند؟ احمدي نژاد با تمردش از ”نهي" رهبر چه پيامي دارد؟ فارغ از شناخت ساختاري اصولگرايان و به طور خاص جمنائيان براي احمدي نژاد، بايد گفت بيداري احمدي نژاد و عزم او شايد جمنا را مجبور به تغيير قواعد بازي كند و تيم آقاي رئيسي را نيز در منگنه قرار بدهد. 

برخي ها صحبت از 3 قطبي در انتخابات كردند. در پهنه سياست عقل حكم مي كند كه از قضاوت عجولانه پرهيز نمود و بهتر است كمي تأمل كنيم. با اين حال از نظر بسياري از بزرگان و نخبگان 3 قطبي در انتخابات سبد رأي آقاي روحاني را افزايش خواهد داد. آقاي رئيسي شايد نداند ، اما تيم پشت صحنه به خوبي واقفند كه غول احمدي نژاد از شيشه برون آمده و به سادگي وضعيت به قبل باز نمي گردد. تهديد اصلي متوجه بدنه حاميان جبهه اصولگرايان و آقاي رئيسي است. آنها مي دانند كه آراء شقه خواهد شد و روحاني كار دشواري نخواهد داشت. بهمين خاطر تمام چشمها بر قلم و تيغ شوراي نگهبان دوخته شده. اين كابوس البته براي جمناي ناكام هم ادامه دارد چرا كه بيداري احمدي نژاد براي آنها ناقوس مرگ اصولگرايي است. والسلام.

حسام محمدي
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: